Osniva se sindikat u Voliju

Nakon upućenog poziva na dijalog kompaniji Voli trade od strane Autonomnog građanskog pokreta
i partnera na projektu zaštite radničkih prava, Koalicije za održivi razvoj (KOR), Studentske inicijative, pokreta ODUPRI SE, Građanskog pokreta URA, Građanskog pokreta Nova Ljevica, Prave Crne Gore i Radničke partije, održan je satanak predstavnika Autonomnog građanskog pokreta Novice Miloševića, Milice Saveljić i Predraga Spasojevića sa menadžmentom kompanije “Voli trade”, predsjednikom Odbora direktora Draganom Bokanom, direktoricom markentinga Oliverom Šuškavčević, Milenom Knežević, šeficom pravne službe, i predstavnikom Evropske banke za obnovu i razvoj koja je manjiski vlasnik kompanije Radoslavom Ralevićem.

Predstavnici menadžmenta su ukazali na rezultate u poslovanju kompanije, te šta su do sada učinili po pitanju radničkih prava, kao što je povećanje zarada u poslednjih nekoliko godina, davanja pomoći za liječenja, nagrada najboljim radnicima, ugovora na neodređeno, te izrazili čvrst stav da je kompanija VOLI radila, radi i da će raditi u skladu sa zakonom te i da je najavljeno produženje radnog vremena subotom bilo u skladu sa zakonom. Razmjenom informacija i ukazivanjem na određene propuste predsjednik Odbora direktora Dragan Bokan je obećao da će se koliko odmah uočeni propusti ispraviti, kao što je na primjer pauza u toku rada koja će sada biti u trajnju od najmanje 30 minuta. S obzirom na to da se sva radnička prava ostvaruju kod poslodavca, a na najefikasniji način ih štite sindikati, sa velikim oduševljenjem možemo da objavimo da će se u kompaniji VOLI OSNOVATI SINDIKAT, te da će lično Dragan Bokan pomoći osnivanje koliko je god to moguće. Kompanija Voli je lider u trgovini , te kao takva treba da bude i primjer poštovnja radničkih prava, što je prihvatnjem našeg predloga i pokazala. Sada je pred kompanijom jedan kompleksan posao, jer 2400 zaposlenih treba organizovati da osjete sve pogodnosti koje im donosi sindikalno organizovanje. AGP će pružiti svu tehičku i savjetodvanu pomoć u radu budućeg sindikata kako bi to bio jedan moderan sindikat i ozbiljan partner svom poslodavcu.

Takođe je tema sastanka bilo i stanje u cjelokupnoj trgovini, te je od strane Dragana Bokana data izrazita podrška za sređivanje stanja u toj oblasti. Takođe je ukazano na evidentno postojanje nelojalne konkurencije, koja zaposlene isplaćuje na ruke, te se na taj način značajno izbjegava obaveza prema državi. Konstatovano je da je neopohodno pronaći sistem koji će efikasno voditi evidenciju prustva na radu, kako bi se izbjegle špekulacije o eventualnim zloupotrebama prekovrenemog rada, i to na nivou Zakona o radu, odnosno za sve zaposlene u Crnoj Gori, gdje su spremni da istog momenta investiraju u sisteme elektronskog prijavljivanja i odjavljivanja.

AGP neće dozvoliti da primjer komplanije VOLI ostane usamljen, te će sa svojim partnerima u daljim aktivnostima zahtijevati da i ostale kompanije u oblasti trgovine prestanu sa kršenjem radničkih prava i prihvate standarde koje propisuju pozitivni propisi Crne Gore.
Dogovreno da se održi novi sastnak u toku narenog mjeseca kao bi krenuli u realizaiju dogovorenog.
AGP je tu za sve građane.

Stop kršenju radničkih prava!

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment